MPSV čerpalo evropské peníze efektivně i v září

15. 10. 2019

MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) pokračuje ve vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na zajištění obědů do škol.

Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze.