Možné příčiny, proč vám ještě nepřišel jednorázový příspěvek důchodci 2020

17. 12. 2020

U příjemců dávky důchodového pojištění, kterým byl důchod vyplácen v měsíci listopad 2020, zadala ČSSZ všechny příkazy k vyplacení jednorázového příspěvku dle harmonogramu. Důchodci, kterým v listopadu nebyla zařízena běžná lhůtová výplata důchodu, což se týká zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, obdrží jednorázový příspěvek do jednoho měsíce po zařízení (nebo po obnově) lhůtové výplaty.

Více se dočtete v příloze