Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda. Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda. Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

20. 3. 2024

Na dnešním zasedání vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu