Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR byl schválen

9. 9. 2019

Vláda České republiky dnes projednala výši příspěvku sociálním partnerům, tedy odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, na podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni. Jednání se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových  a sociálních podmínek. O konečné podobě a výši státního příspěvku bude nyní rozhodovat Tripartita.