Komise pro spravedlivé důchody se zabývala problematikou příjmů a výdajů v příštích desetiletích

11. 10. 2019

Komise pro spravedlivé důchody se na svém 7. jednání v pátek 11. října 2019 zabývala tématem příjmů a výdajů důchodového systému v příštích desetiletích. Vedení resortu práce a sociálních věcí považuje za zásadní zajistit stabilní pravidla vícezdrojového financování důchodového systému. MPSV nejen z tohoto důvodu představilo úpravu I. pilíře, která by mohla znamenat nastavení základního důchodu pro všechny. Jeho výše by odpovídala minimálnímu životnímu standardu důchodců. Tato změna by pro občany znamenala také srozumitelnější výpočet důchodů. Členové komise jednomyslně podpořili další rozpracování návrhu na rozdělení průběžného důchodového pilíře na solidární a zásluhový.

Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze