Jednání Rady EPSCO v Bruselu

1. 12. 2018

Dne 6. prosince 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rada po diskusi dosáhla dohody nad nařízením o zřízení evropské agentury pro pracovní záležitosti, nad směrnicí o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (třetí soubor) a Doporučením o přístupu k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné. Diskusí o výroční analýze o růstu v EU v roce 2018 a schválením sociálních aspektů Doporučení k hospodářské politice v eurozóně Rada zahájila semestr koordinace ekonomického řízení EU pro rok 2019.