Jak je to s povinnými odvody pro studenty, kteří měli pracovní povinnost během pandemie

11. 1. 2021

Studenti pomáhající (pracovní povinnost) během pandemie v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb nemají z vyplacených odměn odvádět povinné pojistné. Tuto povinnost má plátce odměny, tedy kraje. Nemáme oficiální informace o tom, že by kraje požadovaly po studentech vrácení části odměn. Pokud jde o studenty, kteří pomáhali v sociálních službách, MPSV umožnilo krajům proplatit veškeré náklady včetně odvodů, které kraje měly s pracovní povinností studentů. Odvody za studenty tedy odvedl plátce odměny (příslušný kraj).