Inspekce MPSV v zařízení Liběšice nezjistila pochybení, o kterých se zmiňovala reportáž BBC

1. 3. 2008

V souvislosti se zavádějící zprávou ČTK o inspekci MPSV v zařízení sociální péče Liběšice musíme konstatovat, že zde nebyla zjištěna žádná pochybení, o kterých se zmiňovala kritická reportáž BBC. Zařízení plně podporuje své uživatele v naplňování jejich lidských i občanských práv. Inspekce nezjistila, že by k porušování práv i lidí s nejtěžším postižením v tomto zařízení docházelo.