Hlášení změn

1. Životní událost

Chci nahlásit obecnou změnu týkající se vyplácení dávek.

Změnil se mi trvalý pobyt, skutečný pobyt nebo adresa pro doručování.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Formulář slouží k:

  • nahlášení obecné změny rozhodných skutečností pro výplatu dávek,
  • nahlášení změny adresy trvalého pobytu, skutečného pobytu a adresy pro doručování (klient je povinen tuto skutečnost vždy do 8 dnů písemně oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti).

4. Vznik nároku

Klient je povinen změny rozhodných skutečností ovlivňující nárok na nepojistné sociální dávky, jejich výši a výplatu písemně oznámit do 8 dnů na příslušné pracoviště ÚP ČR. Změna rozhodných skutečností pro nárok na nepojistné sociální dávky, jejich výši a výplatu může být nahlášena i se zpětnou platností, kdy změna nastala. Další nahlášené změny způsobu výplaty nepojistných sociálních dávek a změny trvalého pobytu, skutečného pobytu a adresy pro doručování jsou klientem oznámeny podáním „Hlášení změny“ (datum podání = datum změny).