Evropské projekty usilují o integraci obyvatel z romských lokalit

1. 12. 2013

Evropská komise doporučila členským státům, aby zaváděly opatření cíleně pro Romy. Česká republika však nerozděluje pomoc podle etnického klíče, ale podle míry potřebnosti.