Evropa musí začít hledat finance na pomoc pro ukrajinské válečné uprchlíky, vyzval ministr Jurečka

Evropa musí začít hledat finance na pomoc pro ukrajinské válečné uprchlíky, vyzval ministr Jurečka

14. 3. 2022

Ukrajina a pomoc lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí bylo hlavním tématem jednání ministryň a ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, kteří se sešli v Bruselu na Radě EPSCO. Zástupci členských států rovněž schválili společnou pozici k návrhu, který má přispět ke zlepšení genderové vyváženosti v dozorčích a řídicích orgánech firem kotovaných na burze. Diskuse se vedla i o tom, jak lépe zapojit seniory do trhu práce.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě

Menu