Doklad o výši měsíčních příjmů

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob. Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Upozornění:

Pro nárok na dávky od března 2020 do prosince 2021 se za příjem nepovažuje (nebude zahrnuta jako rozhodný příjem) náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci dle § 35 krizového zákona.

Náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci se neuvádí do rozhodných příjmů.

V případě, že by byla tato náhrada dle krizového zákona uvedena jako součást příjmu ze závislé činnosti, po prokázání výše náhrady dle krizového zákona, bude tato výše odečtena (resp. nebude započtena jako rozhodný příjem).

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře