Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti k příjmově testovaným dávkám státní sociální podpory a pro žádost o zvýšení u příspěvku na péči.

Tento formulář se předkládá v situaci, kdy mají osoby, které se pro účely těchto dávek posuzují společně (např. rodiče a děti, druh a družka, partneři) v rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopise.

Tiskopis se vyplňuje za každou společně posuzovanou osobu samostatně.

Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

Pro trvání nároku na dávku musí být doklad o výši čtvrtletních příjmů předložen vždy do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře

Ke stažení