Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti k příjmově testovaným dávkám státní sociální podpory a pro žádost o zvýšení u příspěvku na péči.

Tento formulář se předkládá v situaci, kdy mají osoby, které se pro účely těchto dávek posuzují společně (např. rodiče a děti, druh a družka, partneři) v rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopise.

Tiskopis se vyplňuje za každou společně posuzovanou osobu samostatně.

Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

Pro trvání nároku na dávku musí být doklad o výši čtvrtletních příjmů předložen vždy do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře