Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny příjmově testované žádosti o dávky státní sociální podpory a pro žádost o zvýšení u příspěvku na péči k doložení příjmu osob, které měly v rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopise.

Tiskopis se vyplňuje za každou společně posuzovanou osobu samostatně.

Jeden doklad může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

Upozornění:

Pro nárok na dávky od března 2020 do prosince 2021 se za příjem nepovažuje (nebude zahrnuta jako rozhodný příjem) náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci dle § 35 krizového zákona.

Náhrada za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci se neuvádí do rozhodných příjmů.

V případě, že by byla tato náhrada dle krizového zákona uvedena jako součást příjmu ze závislé činnosti, po prokázání výše náhrady dle krizového zákona, bude tato výše odečtena (resp. nebude započtena jako rozhodný příjem).

On-line formulář

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře