Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění

7. 5. 2020

Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Více se dočtete v příloze