Co je Jednotný informační systém MPSV

7. 2. 2020

Jednotný informační systém (dále JIS PSV) je rozsáhlý soubor aplikací a systémů. Skládá se z 5 rozsáhlých projektů, v rámci kterých se od roku 2016 vyvíjí 20 dílčích systémů pro fungování MPSV a Úřadu práce. Tyto systémy mají kompletně nahradit staré informační systémy, z nichž většinu dlouhodobě provozuje jedna společnost.

Více se dočtete v příloze