Charakteristika společensky účelného pracovního místa vyhrazené

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.