Česko podpořilo nastavení přiměřených minimálních mezd v EU a transparentní odměňování žen a mužů

7. 12. 2021

Ministryně a ministři pro zaměstnanost a sociální politiku 27 členských zemí EU schválili společný postoj k přiměřeným minimálním mzdám v EU, které mají zajistit prevenci chudoby a důstojnou životní úroveň obyvatel ve všech státech Unie. Na jednání Rady pro zaměstnanost, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) se také shodli na opatřeních, která se týkají transparentnosti v odměňování žen a mužů.

Více najdete v tiskové zprávě