Centrum Kociánka zavede moderní standardy. Komplexní sociální a zdravotní péče zůstane zachována

1. 11. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce a nebude rušit dostupné zdravotně - sociální služby v Centru Kociánka v Brně. Změny v Rozvojovém plánu na období 2013 až 2023 budou postupně realizovány s ohledem na moderní trendy v poskytování těchto služeb.