č.j. MPSV 2020-153837 Výpočet povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností

Výpočet povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností

č.j. MPSV 2020-153837

Menu