č.j. MPSV 2020-142695 Výpočet povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností

Výpočet povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností

č.j. MPSV 2020-142695

Menu