Budování dětských skupin: Samosprávy mohou využít širokou škálu dotačních titulů, k dispozici jsou miliardy korun

Budování dětských skupin: Samosprávy mohou využít širokou škálu dotačních titulů, k dispozici jsou miliardy korun

22. 11. 2023

MPSV dlouhodobě podporuje budování a provoz dětských skupin. Nyní jich evidujeme více než 1 600 po celé ČR, postarat se dokáží o více jak 22 tisíc dětí. Na provoz dětských skupin jsme v letošním roce vyplatili přes 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Tento typ péče o děti může být odpovědí jak pro malé obce, kde se stavba nové školky nevyplatí, tak pro obce v okolí velkých měst, kde dochází k velkému přírůstku rodin s malými dětmi. Připraveny jsou miliardy korun z EU na vytvoření dalších tisíců míst pro menší děti. Obce mohou postavit úplně novou budovu nebo rekonstruovat nějakou starší. Z projektu lze uhradit vybavení, a dokonce i venkovní hřiště.

Mnozí rodiče volí delší rodičovskou dovolenou jen z toho důvodu, že na jejich tříleté dítě nevyšlo místo ve školce. Rodiče se tak nemohou vrátit do práce dříve, ač by třeba chtěli. Řešením ze strany MPSV je možnost čerpat dotace na zřízení a provoz dětských skupin, a to nejen ze strany měst a obcí, ale celé škály subjektů,” uvedl ministr práce s sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Téma dětských skupin je v poslední době velmi často zmiňováno zejména v souvislosti politikou zaměstnanosti v České republice a umožněním návratu rodičů na trh práce po rodičovské dovolené,“ jako řekla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR. „Smyslem fungování dětských skupin je nejen zajištění služby péče o dítě v době, kdy jeho rodiče pracují, ale především umožnění rozvoje schopností a sociálních a hygienických návyků. Dětská skupina s sebou také nese velký společenský a zejména komunitní potenciál. Je místem setkávání dětí, rodičů a prarodičů a navazování prvních sociálních vztahů dítěte mimo jeho rodinné zázemí. Je tedy důležitým prvkem při vytváření sociálních vazeb rodin a zapojení dětí i rodičů do občanského života své komunity či obce. Proto tento dotační titul mířený speciálně na města a obce velice vítáme,“ uzavřela Vladyková.

Další informace najdete v prezentaci. Postup, jak vytvořit dětskou skupinu, je přehledně k dispozici v diagramu.

Menu