Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci

Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci

19. 7. 2022

MPSV vyhlásilo další dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny nebo zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. Touto cestou lze podpořit i sociálního pracovníka, kterého bude sdílet více obcí.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě

Menu