Aktuální predikce MPSV předpokládá průměrnou roční míru cenové inflace pro rok 2019 ve výši 2,6 %

5. 8. 2019

Ministerstva práce a sociálních věcí by v roce 2019 měla průměrná roční míra cenové inflace dosáhnout 2,6 % a být tak o 0,5 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,4 – 2,4 % (střed 1,9 %) v roce 2020, resp. 1,6 – 2,6 % (střed 2,1 %) v roce 2021.

Více se dočtete v příloze