49511/49916-21 2011/ Žádost o informace – zpráva expertního týmu z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna

2011/ Žádost o informace – zpráva expertního týmu z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna

49511/49916-21

Dotaz:

(ze dne 22. 6. 2011)

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám Ministerstvo práce a sociálních věcí o informace – zprávu expertního týmu z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna ze dne 1.6.2011 s počtem 31 stránek. Na vašich www stránkách je k dispozici velmi okleštěný výsek této závěrečné zprávy v počtu 3 stránek, avšak tento nežádám.

Pokud závěrečná zpráva obsahuje nějaké osobní údaje osob či aktérů, nechť MPSV tyto informace začerní, aby nedošlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů. Pokud MPSV odmítne zaslat závěrečnou zprávu expertního týmu respektive akceptovat zák. č. 106/1999 Sb. , nechť velmi podrobně právně i obecně odmítnutí zdůvodní, tak aby odpověď byla přezkoumatelná Správním soudem. 31 stránkovou závěrečnou zprávu expertního týmu ze dne 1.6.2011 mi zašlete na níže uvedenou adresu.

Odpověď ředitele odboru rodiny a dávkových systémů:

MPSV – ředitel odboru rodiny a dávkových systémů - vydalo rozhodnutí, ve kterém se žádost o zaslání závěrečné zprávy expertního týmu ministra práce a sociálních věcí v případu týraného nezletilého chlapce z Brna zamítá. Zejména z těchto důvodů: Závěry, ke kterým dospěl expertní tým, byly prezentovány na tiskové konferenci MPSV dne 1. 6. 2011 a zveřejněny na internetových stránkách MPSV. Jelikož se v podstatě celá závěrečná zpráva expertního týmu týká rodinného života konkrétní rodiny a jejího soukromí, obsahuje osobní údaje a to nezřídka velice citlivé, např. údaje o zdravotním stavu členů rodiny, odsouzení za trestný čin atd., bylo by poskytnutí celé zprávy porušením jak zákona na ochranu osobních údajů, tak osobnostních práv chlapce a ostatních členů jeho rodiny. Rovněž by takový postup nebyl v zájmu nezletilého chlapce.

Menu