3 miliony respirátorů a 170 tisíc roušek pro děti dostanou především lidé ohrožení chudobou, krizová zařízení pro děti a pěstounské rodiny

1. 3. 2021

Celkem 3 miliony respirátorů a 170 tisíc roušek pro děti bude směřovat prostřednictvím potravinových bank, obcí a krajů ke zhruba 500 tisícům lidí ohrožených chudobou a dalším potřebným. Tato pomoc zamíří ke zhruba 160 tisícům lidí ohrožených chudobou, k přibližně 300 tisícům sociálně slabých seniorů a dalších sociálně potřebných osob, 12 tisícům pěstounských rodin, 16 tisícům dětí v pěstounské péči a do 55 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Tyto ochranné pomůcky poskytne Správa státních hmotných rezerv.