2015/71190-311 Ve věci poskytnutí informací o počtu žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, MPSV jako povinnému subjektu

Ve věci poskytnutí informací o počtu žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, MPSV jako povinnému subjektu

2015/71190-311

Menu