2015/69818-311 Ve věci poskytnutí informací o počtu příjemců sociálních dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) za roky 2007 - 2014

Ve věci poskytnutí informací o počtu příjemců sociálních dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) za roky 2007 - 2014

2015/69818-311

Menu