2015/69787-311 Ve věci poskytnutí aktuálního znění metodického pokynu, upravujícího postup při rozhodování o příspěvku na péči v případě, kdy žadatelem je osoba s cizí státní příslušností (např. Slovák) s trvalým pobytem na území České republiky

Ve věci poskytnutí aktuálního znění metodického pokynu, upravujícího postup při rozhodování o příspěvku na péči v případě, kdy žadatelem je osoba s cizí státní příslušností (např. Slovák) s trvalým pobytem na území České republiky

2015/69787-311

Menu