2015/38827-311 Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 24. 6. 2015

Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 24. 6. 2015

2015/38827-311

Menu