2015/37273-311 Ve věci statistických informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty a dále o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců MPSV ke konci roku 2014

Ve věci statistických informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty a dále o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců MPSV ke konci roku 2014

2015/37273-311

Menu