2015/35074-311 Poskytnutí informací o metodickém pokynu určujícím optimální počty zaměstnanců vzhledem k počtu adresátů dávek

Poskytnutí informací o metodickém pokynu určujícím optimální počty zaměstnanců vzhledem k počtu adresátů dávek

2015/35074-311

Menu