2015/20493-112 Ve věci poskytnutí Metodického pokynu ředitele odboru posudkové služby pro postupy posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu pro účely opravných řízení

Ve věci poskytnutí Metodického pokynu ředitele odboru posudkové služby pro postupy posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu pro účely opravných řízení

2015/20493-112

Menu