2012/84524-102 Poskytnutí dodatků ke Smlouvě o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů uzavřené mezi MPSV a Českou spořitelnou, a.s.

Poskytnutí dodatků ke Smlouvě o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů uzavřené mezi MPSV a Českou spořitelnou, a.s.

2012/84524-102

Menu