2011/41758-21 Příspěvek na výcvik asistenčních psů

Příspěvek na výcvik asistenčních psů

2011/41758-21

Dotaz:

(ze dne 24. 5. 2011)

Vážený pane ministře,

při sledování televizního zpravodajství jsem se dozvěděl o chystaném zrušení státního příspěvku na výcvik asistenčních psů. Prosím Vás tímto o informaci:

  1. o kolik psů se ročně jedná,
  2. jaká je výše příspěvku na jednoho psa,
  3. kolik organizací tuto činnost vykonává.

Osobně se domnívám, že jde o záležitost komplikovanou, avšak klienti této pomoci patří evidentně k těm, kteří se nedokáží bránit (obdobně jako matky s malými dětmi) a tak se patrně, nezměníte-li k této skupině obyvatel přístup dočkají pouze asociálního ataku ze strany těch, kterých se tento problém přímo netýká.

Dále se osobně domnívám, že je z Vaší strany poněkud nešťastné, začínat reformu výše uvedeným způsobem a sice omezování životních jistot zcela bezbranných....

Žádám, abych byl písemně či elektronicky vyrozuměn o výše uvedených reformních záměrech s odvoláním na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž žádám, aby mi byly stejnou cestou zodpovězeny otázky výše položené.

Odpověď ředitele odboru rodiny a dávkových systémů:

Vážený pane,

pan ministr mne pověřil, abych odpověděl na Vaše podání ze dne 24. května 2011, ve kterém s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požadujete informace o příspěvku na výcvik asistenčních psů. Ve svém podání se dotazuje, jaká je výše příspěvku na jednoho psa, kolik organizací tuto činnost vykonává a o kolik psů se ročně jedná.

Informace, které jste získal z Vámi uváděného televizního zpravodajství, byly pravděpodobně velmi zavádějící. Příspěvek na výcvik asistenčních psů neexistuje, tudíž Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ani nepřipravuje jeho rušení. Z tohoto důvodu není možné odpovědět na Vaše dotazy.

S pozdravem

Menu