2011/41749-82 Výzva č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Výzva č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

2011/41749-82

Dotaz:

(ze dne 24.5.2011)

Žádost o sdělení složení výběrové komise, výběrový proces GP, Podpora sociální integrace a sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.06), GP Sociální ekonomika, č. výzvy 30 (7. kolo), datum zasedání 5.5.2011.

Odpověď ředitele odboru implementace fondů EU:

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ke složení výběrové komise výzvy č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ze dne 24. 5. 2011, č. j. 2011/41749 Vám sdělujeme následující.

Složení výběrové komise upravuje Statut výběrové komise pro grantové projekty OP LZZ, který obecně vymezuje, že výběrová komise je složena z expertů na danou oblast podpory. Konkrétněji pak uvádí, že jsou v ní zastoupeni sociální partneři, zástupci NNO, nezávislí odborníci, zástupci regionálních orgánů, zástupci vyhlašovatele a odborné útvary resortů. Ve výzvě č. 30 jsou nominováni členové následujících organizací: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Nadace VIA, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Domov Sue Ryder, o. p. s., Svaz měst a obcí ČR, Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jména konkrétních členů a členek výběrové komise jsou neveřejná.

Menu