2007/40316-724 Program CIP EQUAL

Program CIP EQUAL

2007/40316-724

Dotaz:

(ze dne 8.6.2007)

Na MPSV se obrátil výkonný ředitel občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS s dotazem:

V souladu se Zákonem č. 16/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím požaduji odpověď na dotaz, strukturovaný takto:

V rámci Programu CIP EQUAL, ve vlně řešené v roce 2004, bylo nakonec schváleno dle mých informací 59 projektů.

 1. Kolik projektů z tohoto počtu svoji činnost ukončilo předčasně ke konci května 2007 a jmenovitě jaké byly důvody ukončení?
 2. Kolik projektů z počtu 59 dostalo zálohu 20% tzv. celoprojektu?
  1. do konce roku 2005
  2. do konce roku 2006
  3. do konce května 2007
  4. kolik subjektů, které obdržely tuto zálohu, bylo příjemcem dotace již v 1. etapě , tj. před rokem 2005?
 3. Kolik projektů z počtu 59 splnilo požadavek dle Příručky pro příjemce na plnění stanovené procentní části rozpočtu dle schváleného harmonogramu, tj. k 31.12.2006 vyčerpáno 23,80 % a k 30.09.2007 vyčerpáno 57,10 % svého rozpočtu.

Odpověď oddělení řízení a implementace IS EQUAL, odbor řízení pomoci z ESF:

Vážený pane řediteli,

odpovídáme na Váš dotaz požadovaný v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím.

K otázce č. 1)

Akci 1 CIP EQUAL realizovalo 59 projektů. Do Akce 2 a 3 postoupilo a zároveň splnilo podmínky pro účast na Akci 2 a 3 CIP EQUAL 56 projektů. 2 projekty ukončily činnost v Akci 2 a 3 na vlastní žádost.

Další info o realizovaných projektech naleznete na oficiálních webových stránkách CIP EQUAL v ČR www.equalcr.cz.

K otázce č. 2 bodů a) - b)

Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách (www.equalcr.cz) v Roční implementační zprávě za rok 2006.

K otázce č. 2 bodu c)

Do konce května 2007 byla zálohová platba navýšena celkem 36 projektům.

K otázce č. 2 bodu d)

1. etapa je nepoužívaný a neznámý termín, v případě, že myslíte 1. etapou první kolo Iniciativy Společenství EQUAL, Vám sdělujeme, že tato informace nebyla ŘO mapována.

K otázce č. 3

Informace k této otázce jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách (www.equalcr.cz) v Roční implementační zprávě za rok 2006. Co se týká části otázky k datu 30. 9. 2007 není reálné k dnešnímu datu tj. 23.8.2007 tyto informace získat.

Menu