2007/37826-103 Přidělení dotace obchodní společnosti LIF, a.s. Liberec

Přidělení dotace obchodní společnosti LIF, a.s. Liberec

2007/37826-103

Dotaz:

(ze dne 29.5.2007)

Žadatelka požádala na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí následujících informací:

  1. Zda bylo vydáno rozhodnutí či uzavřena smlouva o přidělení dotace z veřejných prostředků ze státního rozpočtu či evropských zdrojů obchodní společnosti LIF, a.s. Liberec v období od 1.1.2003 do dnešního dne.
  2. V případě, že jste Vy (popřípadě Vám podřízený správní orgán) takové rozhodnutí vydali nebo smlouvu uzavřeli, žádám Vás o zaslání její kopie.

Odpověď vedoucího oddělení styků s veřejností:

Vážená paní inženýrko,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. sděluji, že Ministerstvo práce a sociálních věcí společnosti LIF, a. s. v uvedeném období neposkytlo žádnou dotaci ze státního rozpočtu. Dotaci tato společnost nedostala ani z Evropského sociálního fondu (OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL).

Menu