2007/36423-103 Postup ve věci zaměstnávání a náboru cizinců

Postup ve věci zaměstnávání a náboru cizinců

2007/36423-103

Dotaz:

(ze dne 22.5.2007)

Dle Zákona 166/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěl co nejlaskavěji požádat o informaci, jak postupovat ve věci zaměstnávání a náboru cizinců, jako např.občany Vietnamu, Korejské lidovědemokratické republiky a podobně. Bylo nám doporučeno obrátit se na Vaše ministerstvo. Naše firma by měla zájem o větší počet výše uvedených pracovníků.
Děkujeme za Vaší odpověď.

Odpověď oddělení styků s veřejností:

Vážený pane,
podrobnou informaci včetně vzorů formulářů najdete na integrovaném portálu MPSV pod odkazem Zaměstnanost/Zahraniční zaměstnanost/Zaměstnávání cizinců.

Informaci k zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků pak najdete pod odkazem Zaměstnanost/Zahraniční zaměstnanost/Zaměstnávání občanů EU.

Další informace Vám poskytne příslušný úřad práce.

Menu