2007/36155-103 Vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb.

Vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb.

2007/36155-103

Dotaz:

(ze dne 21.5.2007)

Vážení přátelé,
dle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zdělení kde je možné se seznámit s přílohou č.2 vyhlášky MPSV č.284/1995 Sb. Na Vašich stránkách je pouze informace, že příloha neexistuje v digitální podobě.
Za rychlou informaci předem děkuji.

Odpověď oddělení styků s veřejností:

Vážený pane,
uvedenou vyhlášku včetně příloh najdete na portálu veřejné správy.

Menu