2007/3429-224 Hodnocení žádosti o dotaci pro rok 2007

Hodnocení žádosti o dotaci pro rok 2007

2007/3429-224

Dotaz:

(ze dne 15.1.2007)

Ředitelka Agentury osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., žádá MPSV o zaslání hodnocení žádosti o dotaci pro rok 2007.

Odpověď ředitele odboru sociálních služeb:

Vážená paní ředitelko,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 11. 1. 2007, ve kterém žádáte o poskytnutí hodnocení žádosti, která byla Vaší organizací předložena do dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007.

Hodnocení žádostí, a to jak formální, tak obsahové, probíhalo v souladu s částí VI. „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“.

S žádostí o seznámení se s hodnocením „Žádosti o dotaci“ je třeba se obrátit na sociální odbor příslušného krajského úřadu, kterému byla předložena. Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nemá tato hodnocení k dispozici.

Menu