2007/27652-712 Neratifikované úmluvy MOP

Neratifikované úmluvy MOP

2007/27652-712

Dotaz:

(ze dne 10.4.2007)

Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s dotazem ohledně úmluv MOP, které dosud neratifikovala Česká republika. Jedná se mi o to, že dnem 1.1.2007 vstoupil v platnost nový zákoník práce. V této souvislosti jsem se dočetla, že u úpravy skončení pracovního poměru nový zákoník plně vycházel z Úmluvy MOP č. 158/1982. Navštívila jsem proto Vaše webové stránky, kde se ovšem nacházejí jen mezinárodní úmluvy ratifikované Českou republikou. Úmluva č. 158/1982 Mezinárodní organizace práce není nikde dostupná, ačkoliv dle důvodové zprávy k novému zákoníku práce právě z této Úmluvy MOP č. 158/1982 nový zákoník práce plně vycházel.

Dovoluji si proto na Vás obrátit s prosbou o zaslání této úmluvy MOP č. 158/1982 na tuto moji emailovou adresu nebo sdělení odkazu, kde bych mohla tuto Úmluvu MOP získat. Její znění může být i v cizím jazyce.

Děkuji mnohokrát

Odpověď oddělení mezinárodní spolupráce:

V odpověď na Vaši žádost ze dne 10. dubna t.r. o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme anglický a francouzský text úmluvy č. 158. Potvrzuji, že na stránkách MPSV jsou pouze úmluvy, jimiž je Česká republika vázána.Texty všech úmluv MOP jsou k disposici na http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.

Menu