18385/25778-722 2007/ Projekt Kvalita I.

2007/ Projekt Kvalita I.

18385/25778-722

Dotaz:

(ze dne 20.3.2007 a 2.4.2007)

Jednatel společnosti www.scio.cz, s.r.o. požádal o poskytnutí kompletní monitorovací zprávy k systémovému projektu Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti) - KVALITA I.

Odpověď ředitelky odboru řízení pomoci z ESF:

Vážený pane jednateli,

Vaší žádost o poskytnutí informací o projektu KVALITA I. postupujeme přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které tento projekt realizuje a informace Vám poskytnuty budou, neboť dle zákona o svobodném přístupu k informacím má veřejnost právo na informace o činnosti orgánu státní správy. Nebudou Vám však dle Vašeho požadavku poskytnuty kompletní monitorovací zprávy, neboť ty obsahují informace, jejichž zpřístupnění zákon o svobodném přístupu k informacím neumožňuje.

Menu