Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

CÍL 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující péči osobám s poruchou autistického spektra v zařízeních sociálních služeb – týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

 

Poslední aktualizace: 8. 10. 2019