Výsledky vstupního hodnocení veřejných výzkumných institucí, realizované v roce 2018

Zveřejnění informace o výsledcích hodnocení veřejných výzkumných institucí zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a o výši poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) na období 2018-2022.

Ke každé z předložených DKRVO byly zpracovány dva oponentské posudky; hlavními kritérii byly výzkumná činnost, viabilita, finanční zabezpečení, evaluace a společenská relevance. Následovalo on-site-visit peer review. Na závěr hodnoticího procesu byla zpracována Závěrečná zpráva o hodnocení výzkumných organizací zřízených MPSV (Závěrečná zpráva a DKRVO hodnocených VO jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí u vedoucí oddělení podpory výzkumu a vývoje, pracoviště MPSV Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2).

Na základě Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO a v souladu s doporučením Hodnoticí komise byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na období 2018-2022 (viz příloha č. 2 a 3). Výše institucionální podpory v letech 2019-2022 může být upravena změnou Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory v závislosti na aktuální výši státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace a na výsledcích průběžného hodnocení výzkumných organizací.

Přílohy:

 1. Přehled výše institucionální podpory na období 2018-2022 (112.34kB)
 2. Rozhodnutí č. 7-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022 - VÚPSV (1.3MB)
 3. Rozhodnutí č. 5-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022 - VÚBP (1.32MB)
 4. Protokol o 1. fázi hodnocení výzkumné organizace v roce 2018 - VÚPSV (533.25kB)
 5. Protokol o 1. fázi hodnocení výzkumné organizace v roce 2018 - VÚBP (524.67kB)
 6. Protokol o průběhu a výsledku hodnocení VÚPSV (676.33kB)
 7. Protokol o průběhu a výsledku hodnocení VÚBP (610.09kB)
 8. Výsledky hodnocení VO (209.49kB)
 9. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací (886.96kB)
 10. Statut s Jednací řád Odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací (293.69kB)
 11. Seznam členů Odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro hodnocení resortem zřízených výzkumných organizací (125.74kB)