Výsledky dotačního řízení pro rok 2014

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2014 za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb ve státním rozpočtu, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady navyšovat dotace těm službám, které budou bezprostředně ohroženy a nuceny omezit či zcela ukončit poskytování služeb.

Jako podklad pro jednání o případné navýšení dotace je třeba zaslat konkrétní informace na jakou službu, z jakého důvodu a v jaké výši je navýšení dotace poskytovateli nezbytné.

Upozornění: jediným uznatelným důvodem pro navýšení dotace může být přímé ohrožení poskytování sociální služby nebo její ukončení.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2014 vypláceny následovně:

- 1. kolo dotačního řízení 2014

  • 1. splátka - 40% přiznané dotace - do 31. 3. 2014
  • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 31. 5. 2014
  • 3. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2014