Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. května 2002 č. 485 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. května 2002 č. 485

o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Vláda

 1. s c h v a l u j e   Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007, obsažený v části III materiálu č. j. 569/02 (dále jen „Program“);
 2. u k l á d á
  1. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu, místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády a ministrům dopravy a spojů, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, financí, spravedlnosti a kultury
   1. realizovat Program,
   2. zpracovat a do 31. března 2005 a dále do 31. března 2007 zaslat 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informaci o plnění Programu,
   3. zpracovat a do 31. března 2007 zaslat 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí návrhy na aktualizaci a na dopracování návrhu Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012,
  2. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
   1. realizovat Program,
   2. zpracovat a do 31. října 2005 a dále do 31. října 2007 předložit vládě informaci o realizaci Programu,
   3. zpracovat a vládě do 31. října 2007 předložit návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012;
 3. ž á d á   hejtmany, primátora hlavního města Prahy a primátory měst Brna, Ostravy a Plzně o spolupráci a o vypracování regionálních a místních programů přípravy na stárnutí a o podporu regionálních a místních aktivit v této oblasti.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
místopředseda vlády a
předseda Legislativní rady vlády,
ministři dopravy a spojů, obrany,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zdravotnictví, zemědělství,
životního prostředí, pro místní rozvoj,
financí, spravedlnosti, kultury

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři měst Brna,
Ostravy a Plzně

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.