Strategie ochrany práv dětí 2012-2015 a její akční plán

Na počátku roku 2012 přijala vláda Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“, která reaguje na aktuální stav ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti v České republice a na nutnosti provést v této oblasti zásadní reformy. Zohlednila rovněž doporučení Výboru pro práva dítěte přijatá dne 17. června 2011 po projednání třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky dokumentující aktivity k naplňování Úmluvy o právech dítěte od roku 2003.