Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030

Usnesením vlády č. 871 ze dne 24. srpna 2020 schválila vláda České republiky dokument „Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030“. Jedná se o základní strategický dokument vymezující směřování politiky zaměstnanosti ve 20. letech 21. století. Strategický rámec byl vytvořen na základě analýzy vývoje trhu práce v období posledních deseti let tak, aby byla vystižena reakce trhu práce na celé období střednědobého ekonomického cyklu. Zároveň byly při jeho tvorbě reflektovány nové trendy – stárnutí populace a potenciální dopady fenoménu Společnost 4.0. Strategický rámec je rámcovým strategickým dokumentem. Vytyčuje základní pilíře směřování politiky zaměstnanosti ve 20. letech 21. století a rámcová opatření, kterými bude dosaženo vytčených cílů. Konkrétní opatření budou vymezena v implementačních akčních plánech.

Poslední aktualizace: 27. 7. 2021