Spravedlivá důchodová reforma

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

1. Důchodový systém je nesrozumitelný! 

Jak vysoký důchod budu mít? Jak dlouho musím pracovat, když jsem byla tři roky na mateřské? Kolik musím vydělávat, abych měl dostatečnou penzi? Proč mám jako žena nižší penzi než můj manžel? Kde stát vezme na důchody současných třicátníků? Kolik bych si měl na penzi spořit? To jsou otázky, na které většina lidí nezná odpověď.

2. Důchodový systém je nespravedlivý!

  • Stát neoceňuje ženy za péči o děti, a ty kvůli tomu mají v průměru o 2 856 Kč nižší důchod než muži.
  • Svářeči, všeobecné zdravotní sestry a dalších asi 67 tisíc lidí v náročných profesích nemůžou odejít do důchodu dříve, aniž by byli trestání nižší penzí.
  • Stát úplně zapomněl na 300 tisíc pracující důchodců, kteří dostávají bonus k důchodu jen 81 Kč.
  • Přes 90 tisíc lidí má důchod pod 10 tisíc.
  • Kvůli rekordně dlouhé době pojištění (35 let) nedosáhnou mnohdy na důchod ani lidé, kteří většinu svého života pracovali. 

3. Důchodový systém je neudržitelný!

Důchody jsou v Česku v podstatě skoro celé kryty z pojistného. Výdaje na důchody tvoří 31,4 % výdajů státního rozpočtu. Důchodový systém je tak zcela závislý na vybraném pojistném. To je nutné změnit a stabilizovat jej dodatečnými příjmy. Tak jako se to dělá i v zahraničí.

Co se změnilo nebo změní?

Informace o důchodech přístupné všem

Od července je na stránkách ČSSZ nově k dispozici individuální důchodová aplikace, která poskytne přehledné informace o jejich dosud evidovaném počtu let důchodového pojištění a také jeho očekávané výši. Poprvé v historii tak i mladší, než předdůchodové ročníky můžou získat online informace o svých důchodech.

Důchodová kalkulačka IDA (neboli Informativní důchodová aplikace) k dispozici ZDE.

Napravení nespravedlností mezi důchody žen a mužů

Od roku 2023 začne v praxi fungovat tzv. výchovné, tedy 500 Kč za každé vychované dítě pro ty, kteří mají odpracováno. Náležet bude tomu, kdo primárně pečoval o děti. Obecně se předpokládá, že za pečující osobu, bude považován ten z partnerů, jehož kariéru výchova skutečně ovlivnila. Například toho méně odpracoval, měl kratší pracovní úvazky, nižší mzdu nebo byl častěji s dětmi na ošetřovném. Pečující osobou jsou ve většině případů právě ženy. Ty tak konečně nebudou trestány za péči nižším důchodem.

Jak se bude hodnotit nárok na výchovné: Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v zásadě stejné, jaké v současnosti platí pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba před datem přiznání starobního důchodu osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti. Případné spory o to, která osoba o dítě pečovala v největším rozsahu, budou řešit okresní správy sociálního zabezpečení v tzv. řízení o uznání výchovy.

Výchovné pro otce: Výchovné se tedy může týkat nejen matek ale i otců. Vždy ho ale dostane jen jeden z rodičů. A to ten, který o dítě pečoval největším rozsahu. Nárok na výchovné bude mít ten, kdo o dítě osobně pečoval alespoň deset let. Pokud se osoba ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti. Výchovu bude třeba pro tento účel posuzovat od narození dítěte až do nabytí jeho zletilosti jako jeden celek.

Výchovné a invalidní důchodci: Nárok na výchovné budou mít i lidé se starobním důchodem, který vznikl převedením z invalidního důchodu. Výchovné nenáleží lidem, kteří mají pouze klasický invalidní důchod a nikoliv starobní. Výchovné bude moci být u převedeného důchodu přiznáno buď automaticky nebo na základě žádosti. Pokud bude invalidní důchod převeden do starobního důchodu ještě před 1. 1. 2023 (účinnost zákona), budete třeba si o výchovné zažádat, pokud bude důchod převeden až v roce 2023 nebo později, bude Vám výchovné přiznáno automaticky.

Předčasné odchody do penze

Lidé pracující ve složkách integrovaného záchranného systému budou moci odejít do penze dříve, aniž by byli trestáni nižším důchodem. Tito lidé budou moci odejít do důchodu po 20 letech služby v IZS a jejich penze se jim nesníží. Návrh, který toto umožní byl schválený Parlamentem v létě. Má však technické nedostatky, které je nutné dořešit a bude tedy nutná jeho novelizace. Účinnost je stanovená pro rok 2023.

Růst penzí

Důchody se v příštím roce zvýší nad rámec valorizace navíc o 300 Kč díky návrhu MPSV. Průměrný důchod se tak od ledna 2022 zvýší o 805 Kč. Jeho výše by tak měla dosahovat 16 280 Kč, což odpovídá zhruba 43 % průměrné mzdy.

Časová osa:

  • Červenec 2021 IDA (individuální důchodová aplikace)
  • 1.1.2022 zvýšení důchodů nad rámec valorizace
  • 1.1.2023 zavedení výchovného
  • 1.1.2023 předčasné odchody do penze pro IZS

Poslední aktualizace: 21. 10. 2021