Spravedlivá důchodová reforma

3 NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

1. Důchodový systém je nesrozumitelný! 

Jak vysoký důchod budu mít? Jak dlouho musím pracovat, když jsem byla tři roky na mateřské? Kolik musím vydělávat, abych měl dostatečnou penzi? Proč mám jako žena nižší penzi než můj manžel? Kde stát vezme na důchody současných třicátníků? Kolik bych si měl na penzi spořit? To jsou otázky, na které většina lidí nezná odpověď.

2. Důchodový systém je nespravedlivý!

 • Stát neoceňuje ženy za péči o děti, a ty kvůli tomu mají v průměru o 2 856 Kč nižší důchod než muži.
 • Svářeči, všeobecné zdravotní sestry a dalších asi 67 tisíc lidí v náročných profesích nemůžou odejít do důchodu dříve, aniž by byli trestání nižší penzí.
 • Stát úplně zapomněl na 300 tisíc pracující důchodců, kteří dostávají bonus k důchodu jen 81 Kč.
 • Přes 90 tisíc lidí má důchod pod 10 tisíc.
 • Kvůli rekordně dlouhé době pojištění (35 let) nedosáhnou mnohdy na důchod ani lidé, kteří většinu svého života pracovali. 

3. Důchodový systém je neudržitelný!

Důchody jsou v Česku v podstatě skoro celé kryty z pojistného. Výdaje na důchody tvoří 31,4 % výdajů státního rozpočtu. Důchodový systém je tak zcela závislý na vybraném pojistném. To je nutné změnit a stabilizovat jej dodatečnými příjmy. Tak jako to dělá i zahraničí.

Důchodová reforma

To vše má změnit důchodová reforma, která si vytyčila 3 cíle:

 • Udržitelnost
 • Spravedlivost
 • Srozumitelnost

 

Důchodová reforma mění penzijní systém tak, aby byl spravedlivější, srozumitelnější, lidé nemuseli v penzi živořit a důchody byly udržitelné i pro budoucí generace. Vznikala dva roky a kopíruje závěry Komise pro spravedlivé důchody i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Budoucnost

 • Výchovné za péči o děti -> Pro současné i budoucí důchodce 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě pro primárního pečovatele.
 • Snížený důchodový věk pro náročné profese -> Za každých odpracovaných deset let o 1 rok nižší důchodový věk. Pracovní místa z kategorií 3. a 4 dle kategorizace práce (např. horníci, svářeči, brusiči, všeobecné sestry se specializací). Dodatečné výdaje bude financovat pojistné zaměstnavatele zvýšené o 5 p. b. za každého zaměstnance v náročné profesi
 • Základní důchod pro každého důchodce -> Základní důchod 10 000 Kč měsíčně z 0. pilíře pro každého důchodce, který získal dobu pojištění 25 let.
 • Zkrácení potřebné doby pojištění -> Plný starobní důchod pro každého, kdo dosáhl 25 let pojištění namísto současných 35 let.
 • Zavedení vícezdrojového systému financování -> U všech důchodů oddělení části důchodu nezávislé na předchozích příjmech umožní vyčíslit nutné příjmy z obecných daní.
 • Nižší daně pro pracující důchodce -> Nižší daň z příjmu nad rámec bonusu k důchodu pro pracující důchodce.
 • Důchodová kalkulačka pro každého občana -> Ukáže, co ještě musíte splnit k odchodu do důchodu a s jak velkým důchodem můžete počítat.

 

Jak spravedlivá důchodová reforma vznikala

Na začátku roku 2019 založila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová Komisi pro spravedlivé důchody složenou ze zástupců všech politických stran, proseniorských organizací i odborníků. Komise měla jediný cíl. Najít shodu na parametrech reformy penzí. Jednání byla úspěšná a parametry předkládané důchodové reformy vycházejí ze závěrů Komise.

Parametry podpořila i analýza Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou evropská organizace zpracovala na základě společného požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.

Důchodová reforma předkládaná ministryni Maláčovou tak kopíruje závěry jak Komise pro spravedlivé důchody, tak samotné OECD.

Harmonogram

 • Leden 2019 – vzniká Komise pro spravedlivé důchody
 • Únor 2019 – první jednání Komise pro spravedlivé důchody
 • Září/říjen 2019 – Česko žádá OECD o analýzu penzijního systému
 • Červen 2020 – předběžné výsledky analýzy OECD
 • Listopad 2020 – MPSV představuje analýzy OECD Komisi pro spravedlivé důchody i veřejnosti
 • Prosinec 2020 – MPSV předkládá důchodovou reformu do meziresortního připomínkového řízení
 • Květen 2021 – MPSV předkládá důchodovou reformu na Legislativní radu Vlády ČR

 

Fáze reformy:

1. fáze bude řešit:

 • Leden 2023 – Základní důchod pro každého důchodce (0. pilíř)
                           Zkrácení potřebné doby pojištění na 25 let
                           Nižší daně pro pracující důchodce (ve spolupráci s MF)
                           Zavedení vícezdrojového systému financování (0. a I. pilíř)
 • Leden 2024 – Výchovné za péči o děti (I. pilíř)
                           Přehlednější důchodová kalkulačka pro každého občana umožňující výpočet i před      důchodovým věkem
 • Leden 2025 – Snížený důchodový věk pro náročné profese

2. fáze:

 • Leden 2025 – Dokončení systému ocenění nevýdělečných dob
                           Daňová reforma = zajištění dodatečných příjmů důchodového účtu        
                           Změny výpočtu ostatních důchodů – invalidních a pozůstalostních
                           Zkrácení doby penalizace u předčasných důchodů
                           Zefektivnění III. pilíře

 

Prezentaci důchodové reformy si můžete stáhnout ve formátu .pptx ZDE (3.38MB)

Poslední aktualizace: 24. 8. 2021