Spolupráce MPSV s Radou Evropy

Intenzívní spolupráce MPSV s Radou Evropy probíhá zejména zapojením se do práce relevantních orgánů Rady Evropy - Evropského výboru pro sociální soudržnost a Vládního výboru pro Evropskou sociální chartu a Evropský zákoník sociálního zabezpečení. MPSV má svého zástupce v obou výborech.

Výbor pro sociální soudržnost (CCS), který zasedal v letech 2022 – 2023 dvakrát ročně ve Štrasburku, byl mezivládní výbor Rady Evropy pověřený prací v oblasti sociální soudržnosti. Vykonával činnosti zaměřené na budování inkluzivní společnosti, v níž může každý využívat svých sociálních práv, zejména práv zaručených Evropskou sociální chartou. V rámci své činnosti klade zvláštní důraz na zranitelné skupiny, osoby se zdravotním postižením a mladé lidi.

CCS sdružoval zástupce 46 členských států, dalších orgánů a výborů Rady Evropy, mezinárodních institucí a dalších příslušných zúčastněných stran.

Členy výboru, jmenovanými vládami členských států Rady Evropy, byli  vysoce postavení úředníci, kteří byli odborníky v oblasti sociální soudržnosti a sociálních práv.

Vládní výbor pro Evropskou sociální chartu a Evropský zákoník sociálního zabezpečení (GC) je složen ze zástupců členských států Rady Evropy, které jsou smluvními stranami Charty a Zákoníku. Ve spolupráci se zástupci evropských organizací zaměstnavatelů a odborových svazů (ETUC, Business Europe či IOE) projednává návrhy Závěrů o nesouladu se závazky smluvních stran přijatých Evropským výborem pro sociální práva v mezidobí mezi jeho zasedáními.

Vládní výbor zasedá ve Štrasburku dvakrát ročně.

The Council of Europe: guardian of Human Rights, Democracy and the Rule of Law for 700 million citizens - Portal (coe.int), Rada Evropy - Council of Europe

 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024